Šiba

Katastrálne územia

Šiba 860816

Základné sídelné jednotky

Šiba 26081

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Šiba (SK0411519863)