Šiba

Katastrálne územia

Šiba 860816

Základné sídelné jednotky

Šiba 26081