Sielnica

Katastrálne územia

Sielnica 855391

Základné sídelné jednotky

Rómska osada 25538
Sielnica 25539