Sihla

Katastrálne územia

Sihla 855413

Základné sídelné jednotky

Drábsko 21272
Lom nad Rimavicou 23304
Sihla 25541