Silica

Katastrálne územia

Silica 855499

Základné sídelné jednotky

Silica 25549

Košický kraj (8) » Okres Rožňava (808) » Silica (SK0428526223)