Šípkov

Katastrálne územia

Šípkov 860883

Základné sídelné jednotky

Šípkov 26088