Širákov

Katastrálne územia

Širákov 860913

Základné sídelné jednotky

Kamenné Kosihy 22347
Seľany 25478
Širákov 26091