Široké

Časti obce

Pod Braniskom 414013
Široké 409406

Katastrálne územia

Široké 860948

Základné sídelné jednotky

Branisko 26093
Široké 26094

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Široké (SK0417525260)