Šišov

Katastrálne územia

Šišov 860972

Základné sídelné jednotky

Dolný riadok 26095
Šišov 26097