Skačany

Katastrálne územia

Skačany 855596

Základné sídelné jednotky

Skačany 25559

Trenčiansky kraj (3) » Okres Partizánske (305) » Skačany (SK0225505463)