Skačany

Katastrálne územia

Skačany 855596

Základné sídelné jednotky

Skačany 25559