mesto

Skalica

Katastrálne územia

Skalica 855618

Základné sídelné jednotky

Domové lúky za Bristným 25569
Krivé Kúty 28313
Priemyselný obvod 25568
Sídlisko - juh 25565
Sídlisko - juhozápad 25562
Sídlisko - sever 25563
Sídlisko - Trávniky 25564
Sídlisko - východ 28025
Skalica - stred 25561
Staré hory 25572
Štvrte v širokom poli 25571
Višňovec 25566
Zlatnícka dolina 27963

Trnavský kraj (2) » Okres Skalica (206) » Skalica (SK0216504815)