Skároš

Katastrálne územia

Skároš 855791

Základné sídelné jednotky

Skároš 25579