Skerešovo

Katastrálne územia

Skerešovo 855804

Základné sídelné jednotky

Skerešovo 25580