Sklabiňa

Katastrálne územia

Sklabiňa 855812

Základné sídelné jednotky

Sklabiňa 25581

Žilinský kraj (5) » Okres Martin (506) » Sklabiňa (SK0316512583)