Sklabiná

Katastrálne územia

Sklabiná 855839

Základné sídelné jednotky

Peserany 25582
Sklabiná 25583