Sklabinský Podzámok

Katastrálne územia

Sklabinský Podzámok 855847

Základné sídelné jednotky

Sklabinský Podzámok 25584

Žilinský kraj (5) » Okres Martin (506) » Sklabinský Podzámok (SK0316512591)