Sklené

Katastrálne územia

Sklené 855863

Základné sídelné jednotky

Fínske domčeky 25585
Sklené 25586