Sklené Teplice

Katastrálne územia

Sklené Teplice 855871

Základné sídelné jednotky

Sklené Teplice 25587