Slančík

Katastrálne územia

Slančík 855987

Základné sídelné jednotky

Slančík 25598