Slanec

Katastrálne územia

Slanec 856002

Základné sídelné jednotky

Slanec 25600