Slavnica

Časti obce

Podhorie 400075
Slavnica 408797
Tlstá Hora 400063

Katastrálne územia

Slavnica 856215

Základné sídelné jednotky

Podhorie 25620
Slavnica 25621
Tlstá Hora 25622

Trenčiansky kraj (3) » Okres Ilava (302) » Slavnica (SK0222557421)