Slepčany

Katastrálne územia

Slepčany 856282

Základné sídelné jednotky

Slepčany 25628