mesto

Sliač

Časti obce

Hájniky 408827
Rybáre 408839
Sampor 408554
Sliač-kúpele 411966

Katastrálne územia

Hájniky 856291
Rybáre 856304
Sampor 854361

Základné sídelné jednotky

Brázdy 25633
Horné zeme 25637
Košiare - Rákoše 25636
Na Poruby 25638
Pod kúpeľmi 25631
Rybáre - stred 25630
Sampor 25436
Sliač - Hájniky 25629
Sliač - kúpele 25632
Tri Duby 25639
Za družstvom 25635
Za kúpeľmi 25634

Banskobystrický kraj (6) » Okres Zvolen (611) » Sliač (SK032B518808)