Sliepkovce

Katastrálne územia

Sliepkovce 856444

Základné sídelné jednotky

Sliepkovce 25644

Košický kraj (8) » Okres Michalovce (807) » Sliepkovce (SK0427523071)