Slizké

Katastrálne územia

Slizké 856461

Základné sídelné jednotky

Slizké 25646