Slovenská Kajňa

Katastrálne územia

Slovenská Kajňa 856495

Základné sídelné jednotky

Slovenská Kajňa 25649

Prešovský kraj (7) » Okres Vranov nad Topľou (713) » Slovenská Kajňa (SK041D529168)