Slovenská Ľupča

Katastrálne územia

Slovenská Ľupča 856525

Základné sídelné jednotky

Biotika 25650
Rómska osada 25651
Slovenská Ľupča 25652

Banskobystrický kraj (6) » Okres Banská Bystrica (601) » Slovenská Ľupča (SK0321509001)