Slovinky

Katastrálne územia

Nižné Slovinky 856665
Vyšné Slovinky 856681

Základné sídelné jednotky

Nižné Slovinky 25666
Vyšné Slovinky 25668