Smilno

Katastrálne územia

Smilno 856703

Základné sídelné jednotky

Smilno 25670