Smilno

Katastrálne územia

Smilno 856703

Základné sídelné jednotky

Smilno 25670

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Smilno (SK0411519782)