Smižany

Katastrálne územia

Smižany 856754

Základné sídelné jednotky

Rómska osada 25671
Smižany 25675