Smižany

Katastrálne územia

Smižany 856754

Základné sídelné jednotky

Rómska osada 25671
Smižany 25675

Košický kraj (8) » Okres Spišská Nová Ves (810) » Smižany (SK042A560154)