Smolnícka Huta

Katastrálne územia

Smolnícka Huta 856819

Základné sídelné jednotky

Smolnícka Huta 25681
Smolnícka píla 25682

Košický kraj (8) » Okres Gelnica (801) » Smolnícka Huta (SK0421543551)