Smolník

Katastrálne územia

Smolník 856851

Základné sídelné jednotky

Smolnícka Huta 25681
Smolník 25685
Turbína 25686

Košický kraj (8) » Okres Gelnica (801) » Smolník (SK0421543560)