Smrečany

Katastrálne územia

Smrečany 856886

Základné sídelné jednotky

Smrečany 25688

Žilinský kraj (5) » Okres Liptovský Mikuláš (505) » Smrečany (SK0315511013)