Smrečany

Katastrálne územia

Smrečany 856886

Základné sídelné jednotky

Smrečany 25688