Snakov

Katastrálne územia

Snakov 856894

Základné sídelné jednotky

Snakov 25689

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Snakov (SK0411519791)