Snakov

Katastrálne územia

Snakov 856894

Základné sídelné jednotky

Snakov 25689