Soblahov

Katastrálne územia

Soblahov 857106

Základné sídelné jednotky

Soblahov 25710

Trenčiansky kraj (3) » Okres Trenčín (309) » Soblahov (SK0229506508)