Soblahov

Katastrálne územia

Soblahov 857106

Základné sídelné jednotky

Soblahov 25710