Sokoľ

Katastrálne územia

Sokoľ 857220

Základné sídelné jednotky

Sokoľ 25722