Sokoľany

Katastrálne územia

Sokoľany 820555

Základné sídelné jednotky

Sokoľany 22055
Sokoľany 22055