Sokolovce

Katastrálne územia

Sokolovce 857262

Základné sídelné jednotky

Sokolovce 25726

Trnavský kraj (2) » Okres Piešťany (204) » Sokolovce (SK0214507563)