Solčany

Katastrálne územia

Solčany 857289

Základné sídelné jednotky

Solčany 25728

Nitriansky kraj (4) » Okres Topoľčany (406) » Solčany (SK0236505498)