Solčianky

Katastrálne územia

Solčianky 857297

Základné sídelné jednotky

Solčianky 25729

Nitriansky kraj (4) » Okres Topoľčany (406) » Solčianky (SK0236556327)