Soľnička

Katastrálne územia

Soľnička 857319

Základné sídelné jednotky

Soľnička 25731

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Soľnička (SK042B543764)