Špania Dolina

Katastrálne územia

Špania Dolina 861057

Základné sídelné jednotky

Špania Dolina 26105

Banskobystrický kraj (6) » Okres Banská Bystrica (601) » Špania Dolina (SK0321509035)