Špania Dolina

Katastrálne územia

Špania Dolina 861057

Základné sídelné jednotky

Špania Dolina 26105