Španie Pole

Katastrálne územia

Španie Pole 861065

Základné sídelné jednotky

Španie Pole 26106

Banskobystrický kraj (6) » Okres Rimavská Sobota (609) » Španie Pole (SK0329515647)