Španie Pole

Katastrálne územia

Španie Pole 861065

Základné sídelné jednotky

Španie Pole 26106