mesto

Spišská Nová Ves

Časti obce

Novoveská Huta 413379
Spišská Nová Ves 408943

Katastrálne územia

Spišská Nová Ves 857386

Základné sídelné jednotky

Dlhé hony I 25747
Dlhé hony II 27896
Ferčekovce 25752
Holubie hony 25751
Kolónia 25748
Kúdelník 27891
Levočský potok I 25749
Levočský potok II 27890
Na Šajbe 25753
Novoveská Huta 25755
Nový domov 25750
Podzámčiská dolina 25754
Priemyselný obvod 25746
Pri Hornáde I 25740
Pri Hornáde II 25745
Pri Sade mládeže 27892
Pri trati 25739
Sídlisko Mier I 25744
Sídlisko Mier II 28149
Sídlisko - západ 27894
Skladový areál 27895
Spišská Nová Ves - stred 25738
Štefánikovo námestie 25743
Tarča I 25741
Tarča II 28150
Za Šestnástkou I 25742
Za Šestnástkou II 27889
Za tehelňou 28148

Košický kraj (8) » Okres Spišská Nová Ves (810) » Spišská Nová Ves (SK042A526355)