Spišské Hanušovce

Katastrálne územia

Spišské Hanušovce 857629

Základné sídelné jednotky

Jezersko 22283
Spišské Hanušovce 25762

Prešovský kraj (7) » Okres Kežmarok (703) » Spišské Hanušovce (SK0413523861)