Spišský Hrušov

Katastrálne územia

Spišský Hrušov 857734

Základné sídelné jednotky

Spišský Hrušov 25773

Košický kraj (8) » Okres Spišská Nová Ves (810) » Spišský Hrušov (SK042A543616)