Šrobárová

Katastrálne územia

Šrobárová 861073

Základné sídelné jednotky

Šrobárová 26107

Nitriansky kraj (4) » Okres Komárno (401) » Šrobárová (SK0231501352)