Stanča

Katastrálne územia

Stanča 873179

Základné sídelné jednotky

Stanča 27317

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Stanča (SK042B513849)