Stará Bašta

Katastrálne územia

Stará Bašta 857858

Základné sídelné jednotky

Stará Bašta 25785