Stará Kremnička

Katastrálne územia

Stará Kremnička 858048

Základné sídelné jednotky

Stará Kremnička 25804

Banskobystrický kraj (6) » Okres Žiar nad Hronom (613) » Stará Kremnička (SK032D517267)