Stará Lehota

Katastrálne územia

Stará Lehota 858064

Základné sídelné jednotky

Kopanice 25805
Stará Lehota 25806

Trenčiansky kraj (3) » Okres Nové Mesto nad Váhom (304) » Stará Lehota (SK0224506516)